Δημόσιο

Πρόσληψη 21 ατόμων στο Δήμο Νέας Προποντίδας

Ζητούνται χειριστές μηχανημάτων και εργάτες καθαριότητας

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 8μηνη σύμβαση εργασίας
28/07/2021 | 12:30

Στην κάλυψη 21 κενών θέσεων εποχικού προσωπικού προχωρά σε άμεσο χρόνο ο Δήμος Νέας Προποντίδας του νομού Χαλκιδικής. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία έχουν οι απόφοιτοι οποιουδήποτε τύπου Λυκείου και πρέπει να ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

 Προβάδισμα στο διορισμό έχουν οι υποψήφιοι που θα τεκμηριώσουν μακροχρόνια ανεργία, (πρόσφατη βεβαίωση ΟΑΕΔ), εμπειρία στο αντικείμενο της θέσης, που αποκτήθηκε είτε στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα, και εκπληρώνουν σειρά κοινωνικών κριτηρίων: αριθμός ανήλικων τέκνων, πολυτεκνική ή τριτεκνική ιδιότητα, ΑμΕΑ.

Διαβάστε ΕΔΩ αναλυτικά ολόκληρη την προκήρυξη.

Δείτε όλα τα κριτήρια επιλογής στην εφαρμογή «Υπολογίστε τα μόριά σας». Ζυγίστε την «απόδοση» των τυπικών προσόντων σας με τις πιθανές βάσεις μορίων.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλλει μία μόνο αίτηση. Οι αιτήσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή στο Δήμο Νέας Προποντίδας.