Υποτροφίες & Πρακτική

Διδακτορικό στο τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Γνωστικά αντικείμενα, δικαιολογητικά και προθεσμία

Θέσεις για υποψήφιους διδάκτορες διαθέτει το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
01/08/2021 | 07:24

Το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, προσφέρει θέσεις σε όσους επιθυμούν να εκπονήσουν διδακτορική διατριβή.

Θέσεις ανά γνωστικό αντικείμενο:

Τομέας Αρχαίας Ελληνικής και Ρωμαϊκής, Βυζαντινής και Μεσαιωνικής Ιστορίας

 • 3 - Αρχαία Ελληνική Ιστορία
 • 1 - Ρωμαϊκή Ιστορία
 • 3 - Βυζαντινή Ιστορία
 • 1 - Ιστορία και Πολιτισμός των σλαβικών λαών

Τομέας Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας και Λαογραφίας

 • 2 - Νεοελληνική Ιστορία
 • 1 - Ιστορία Νεοτέρων Χρόνων
 • 2 - Τουρκολογία
 • 2 - Ιστορία Χωρών Χερσονήσου του Αίμου

Τομέας Αρχαιολογίας

 • 4 - Προϊστορική Αρχαιολογία
 • 3 - Κλασική Αρχαιολογία
 • 10 - Βυζαντινή Αρχαιολογία

Ο φάκελος υποψηφιότητας περιέχει:

 • Αίτηση
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 • Ερευνητική πρόταση
 • Πιστοποιητικό γνώσης ξένων γλωσσών
 • Ερευνητική ή συγγραφική δραστηριότητα
 • Δύο συστατικές επιστολές

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως την Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου 2021.

Για περισσότερες πληροφορίες, τηλεφωνήστε στα 2310995223 και 2310995225.