Δημόσιο

Πυροσβεστική: 150 προσλήψεις για υποψηφίους 27 τίτλων σπουδών

Ιδιαίτερη προσοχή στην συμπλήρωση της αίτησης

Για τη συμμετοχή σας στον διαγωνισμό απαιτείται η συμπλήρωση ειδικής αίτησης

Προσκλητήριο διορισμού για πτυχιούχους 27 διαφορετικών τίτλων σπουδών απευθύνει το Πυροσβεστικό Σώμα. 

Θα διατεθούν 150 θέσεις σε όλη τη χώρα. Όσοι επιλεγούν θα καταλάβουν θέσεις αξιωματικών για πέντε χρόνια.

Δυνατότητα συμμετοχής στην διαδικασία έχουν υποψηφίοι ηλικίας έως 35 ετών.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων αρχίζει στις 23 Αυγούστου. Ωστόσο οι υποψήφιοι μπορούν από τώρα να ετοιμάσουν τον φάκελο με τα δικαιολογητικά και την αίτηση.

Σταυρόλεξο για δυνατούς λύτες

Σταυρόλεξο για δυνατούς λύτες αναμένεται να είναι η ειδική αίτηση και τα έντυπα που τη συνοδεύουν για τους υποψηφίους που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην διαδικασία. 

Ετοιμάστε έγκαιρα τον φάκελό σας, χωρίς να περιμένετε να ξεκινήσει η προθεσμία υποβολής τους. 

Χρησιμοποιείστε, τώρα, το workenter - υπηρεσίες για ορθή και έγκυρη συμπλήρωση της ειδικής αίτησης και των συνοδευτικών εντύπων. 

Επικοινωνήστε, τώρα, στα τηλέφωνα (από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα):

  • 211 9555 050
  • 211 9555 011
  • 211 9555 099
  • 211 9555 023

ή

Στείλτε e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση ypiresies@workenter.gr αναγράφοντας στο θέμα "ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ" και μέσα στο κείμενο του μηνύματος ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο επικοινωνίας.