Εκπαίδευση

Δωρεάν μεταπτυχιακό στην Χημεία

Σκοπός, δικαιολογητικά και προθεσμία

Δωρεάν πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στην Χημεία και Τεχνολογία των Υλικών λειτουργεί το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.
01/08/2021 | 07:37

Είκοσι θέσεις προσφέρει το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων σε μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Το Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών σε συνεργασία με το Τμήμα Χημείας και το Τμήμα Φυσικής οργανώνει δωρεάν πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στην Χημεία και Τεχνολογία των Υλικών.

Tο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) των Τμημάτων Μηχανικών Επιστήμης Υλικών, Χημείας και Φυσικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων έχει ως αντικείμενο την παροχή εκπαίδευσης μεταπτυχιακού επιπέδου στη Χημεία και Τεχνολογία των Υλικών, έτσι ώστε οι πτυχιούχοι του προγράμματος να αποκτήσουν επιστημονικό υπόβαθρο, εμπειρία και τεχνογνωσία στο σύγχρονο αυτό τεχνολογικό τομέα αιχμής και πιο συγκεκριμένα στους τρόπους σύνθεσης, χαρακτηρισμού και σύγχρονων εφαρμογών των υλικών, όπως καταλυτών, ηλεκτρικών, μαγνητικών, οπτικών, αγώγιμων, κεραμικών πολυμερών και λοιπών υλικών.

Βασικοί σκοποί είναι:

 • η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακών σπουδών
 • η παροχή γνώσεων και τεχνογνωσίας στις σύγχρονες εξελίξεις στον τομέα των πάσης φύσεως υλικών και των εφαρμογών τους
 • η μελέτη του τρόπου σύνθεσης, χαρακτηρισμού και ιδιοτήτων των μοντέρνων υλικών
 • η προετοιμασία για σπουδές διδακτορικού επιπέδου μετά την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.)
 • η δημιουργία επιστημόνων με τις απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες στον τομέα των υλικών που θα τους παρέχει επιτυχή σταδιοδρομία στον ιδιωτικό, δημόσιο και ακαδημαϊκό τομέα,
 • η επάνδρωση ερευνητικών κέντρων με έμπειρο επιστημονικό προσωπικό, ικανό να βελτιώσει ή και να συμβάλλει στην ανακάλυψη και χρήση νέων βελτιωμένων υλικών και με επιδιωκόμενο αποτέλεσμα την τεχνολογική και οικονομική ανάπτυξη της χώρας

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά στο dpmsmaterials@uoi.gr τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 • Αίτηση
 • Αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου (με ακριβή βαθμό)
 • Βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας διπλώματος ή πτυχίου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (όσοι προέρχονται από πανεπιστήμια του εξωτερικού)
 • Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας
 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Αποδεικτικά επαρκούς γνώσης μίας ή περισσοτέρων ξένων γλωσσών
 • Συναφής επαγγελματική εμπειρία, προϋπηρεσία και εκπαίδευση
 • Αντίγραφα επιστημονικών εργασιών-παρουσιάσεων σε συνέδριο, δημοσιεύσεις
 • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών είναι πλήρους φοίτησης με διάρκεια 18 μήνες, ενώ δεν υπάρχουν δίδακτρα (είναι δωρεάν). 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως την Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου 2021.

Στοιχεία Επικοινωνίας: 2651007202, 2651007148 και gramylik@uoi.gr