Υποτροφίες & Πρακτική

Διδακτορικό στη Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής, Αθλητισμού

Λήγει η προθεσμία

Πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών λειτουργεί η Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
16/09/2021 | 08:50

Η Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, προσφέρει θέσεις σε όσους επιθυμούν να εκπονήσουν διδακτορική διατριβή.

Επιστημονικά πεδία και γνωστικά αντικείμενα:

Α. Παιδαγωγικό και Ανθρωπιστικό Πεδίο

 • Σπουδές στο Χορό (4 θέσεις)
 • Φιλοσοφία του Αθλητισμού (2 θέσεις)
 • Αθλητική Ψυχολογία (1 θέση)
 • Προσαρμοσμένη Κινητική Δραστηριότητα (2 θέσεις)

Β. Θεσμικό – Οργανωτικό Πεδίο

 • Οργάνωση και Διοίκηση του Αθλητισμού (1 θέση)

Γ. Πεδίο Προπονητικής των Αθλημάτων

 • Γυμναστική (1 θέση)
 • Αθλοπαιδιές (4 θέσεις)
 • Κλασικός Αθλητισμός (7 θέσεις)
 • Υγρός Στίβος (1 θέση)

Δ. Πεδίο Βιολογίας της Άσκησης

 • Εργοφυσιολογία, Διατροφή, Άσκηση και Ποιότητα Ζωής (3 θέσεις)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την υποψηφιότητά τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://eprotocol.uoa.gr/ επισυνάπτοντας τα παρακάτω:

 • Αίτηση με συμπληρωμένα όλα τα πεδία: εδώ με τεκμηριωμένη επιστημονική πρόταση και προσχέδιο Διδακτορικής Διατριβής (συνοπτικά 3-4 σελίδες, με πλήρη εισαγωγή και μέθοδο) υπογεγραμμένη από τον/την προτεινόμενο/η Επιβλέποντα/ουσα με μονογραφή σε κάθε σελίδα).
 • Τίτλοι σπουδών προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου
 • Αναλυτική βαθμολογίων μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών
 • Πιστοποιητικού γνώσης αγγλικής γλώσσας επιπέδου C1 (εδώ)
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 • Φωτοτυπία αστυνομικού δελτίου ταυτότητας
 • Δύο υστατικές επιστολές
 • Αντίγραφο μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας
 • Επιστημονικές δημοσιεύσεις

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως την Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου 2021.

Στοιχεία Επικοινωνίας: 2107276076, 2107276036 και secr@phed.uoa.gr