Υποτροφίες & Πρακτική

Σπουδές στο τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας

Γνωστικά αντικείμενα, δικαιολογητικά και προθεσμία

Το Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας, του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, προσφέρει θέσεις σε όσους επιθυμούν να εκπονήσουν διδακτορική διατριβή.
22/07/2021 | 07:15

Θέσεις για υποψήφιους διδάκτορες διαθέτει το Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας, του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.

Γνωστικά αντικείμενα:

 • Νέα Ελληνική Φιλολογία
 • Αρχαία Ελληνική Φιλολογία
 • Βυζαντινή Φιλολογία
 • Λατινική Φιλολογία
 • Παπυρολογία
 • Γλωσσολογία
 • Συγκριτική Γραμματολογία

Ο κατάλογος με τα δικαιολογητικά συμμετοχής περιλαμβάνει:

 • Αίτηση
 • Σύντομο βιογραφικό σημείωμα
 • Αντίγραφο πτυχίου και αναγνώριση ισοτιμίας
 • Αντίγραφο διπλώματος μεταπτυχιακών σπουδών
 • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας στα μεταπτυχιακά μαθήματα
 • Αποδεικτικά για ερευνητική ή/και συγγραφική δραστηριότητα
 • Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας δύο ξένων γλωσσών επιπέδου τουλάχιστον Β2 (αγγλικών, γαλλικών, γερμανικών, ιταλικών ή ισπανικών)

Προθεσμία: Έως την Δευτέρα 16 Αυγούστου 2021.

Για περισσότερες πληροφορίες, τηλεφωνήστε στο 2531039906.