ΟΑΕΔ - Προγράμματα Εργασίας

My EFKA Live: Επικοινωνία ασφαλισμένου με υπάλληλο του Φορέα μέσω τηλεδιάσκεψης

Ο νέος τρόπος επικοινωνίας των ασφαλισμένων

My EFKA Live. Ο νέος τρόπος επικοινωνίας των ασφαλισμένων με τον e-ΕΦΚΑ, που εγκαθιδρύεται και παρουσιάζεται σήμερα, από τη διοίκησή του. Στόχος είναι μέσω της διαδικασίας τηλεδιάσκεψης, να μπορεί να επικοινωνεί ο ασφαλισμένος με εκπρόσωπο - υπάλληλο του e-ΕΦΚΑ και να τακτοποιεί απευθείας την υπόθεσή του!

Πρόκειται για μια ιδιαίτερα φιλόδοξη προσπάθεια, που στοχεύει κυρίως να «φέρει πιο κοντά» το Φορέα στις ακριτικές περιοχές της Ελλάδα και στα απομακρυσμένα νησιά, εκεί δηλαδή που είναι πιο δύσκολη η πρόσβαση των πολιτών στις υπηρεσίες του.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο ασφαλισμένος να έχει κάποιες απλές γνώσεις χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή. Ακολουθώντας τα «βήματα» που έχουν δημιουργηθεί στην σχετική ψηφιακή πλατφόρμα, θα μπορεί να κλείσει ραντεβού για τηλεδιάσκεψη, αλλά και να ενημερώσει για το θέμα της επικοινωνίας με τον Φορέα. Στη συνέχεια θα υπάρχει ειδικός τρόπος για να κατατεθούν τα όποια δικαιολογητικά θα απαιτούνται, αν απαιτούνται, έτσι ώστε να επιταχυνθεί ακόμα περισσότερο η διαδικασία.

Είναι προφανές ότι για να επιτευχθεί ο στόχος που έχει τεθεί από το MyEFKALive θα πρέπει ο χρήστης να έχει γρήγορη και αξιόπιστη σύνδεση στο Internet. Στη διάρκεια της βίντεο – κλήσης θα πρέπει να υπάρχει ησυχία στον περιβάλλοντα χώρο, για να γίνει η συζήτηση όσο πιο πολύ κατανοητή και από τις δύο πλευρές. Τα όποια έγγραφα ζητηθούν από τον εκπρόσωπο του e-ΕΦΚΑ θα πρέπει να εμφανίζονται στην οθόνη του υπολογιστή καθαρά και με ευκρίνεια. Θα παρέχεται η δυνατότητα η όποια βίντεο – κλήση να μπορεί να πραγματοποιηθεί και μέσω κινητού τηλεφώνου.

Πρόκειται για ένα μεγάλο «στοίχημα» που βάζει ο Φορέας, ώστε να πετύχει να περιορίσει ακόμα περισσότερο τις ουρές στα υποκαταστήματα, αλλά και να επιταχύνει την επίλυση των προβλημάτων των ασφαλισμένων.