Εκπαίδευση

Εγγραφές στο τμήμα Οικονομικής Επιστήμης

Απαραίτητα δικαιολογητικά, δίδακτρα και προθεσμία

Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στην Οικονομική και Επιχειρησιακή Στρατηγική λειτουργεί το Πανεπιστήμιο Πειραιώς.
20/07/2021 | 10:24

Το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης, του Πανεπιστημίου Πειραιώς, οργανώνει πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών, με τίτλο: «Οικονομική και Επιχειρησιακή Στρατηγική».

Ο φάκελος υποψηφιότητας περιέχει:

  • Συμπληρωμένη αίτηση
  • Βιογραφικό σημείωμα
  • Αντίγραφο πτυχίου
  • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (με ακριβή μέσο όρο)
  • Αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ για υποψηφίους που έχουν τίτλους σπουδών από ΑΕΙ της αλλοδαπής
  • Αποδεικτικό καλής γνώσης της Αγγλικής ή Γαλλικής γλώσσας επιπέδου Β2
  • Δύο συστατικές επιστολές
  • Δύο έγχρωμες φωτογραφίες (με οπισθογραφημένο το ονοματεπώνυμο)
  • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας

Kατ’ εξαίρεση και μόνο σε περίπτωση αδυναμίας αποστολής της αίτησης ηλεκτρονικά, μπορεί να ταχυδρομηθεί με συστημένη επιστολή στην διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Πειραιώς - Γραμματεία Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, Καραολή- Δημητρίου 80, 18534 Πειραιάς (1ος όροφος,  γραφείο 110), τηλ.: 210 4142081, Fax: 210 4142346 (Δευτέρα έως Παρασκευή: 09.00 – 14.00).

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών είναι πλήρους φοίτησης με διάρκεια 24 μήνες, ενώ τα δίδακτρα ανέρχονται στα 6.500 ευρώ.

Προθεσμία: Έως την Δευτέρα 30 Αυγούστου 2021.

Στοιχεία Επικοινωνίας: 210 4142284, 2104142159, 2104142077 και strategy@unipi.gr