Εκπαίδευση

35 θέσεις στην Νέα Ελληνική Γλώσσα και Φιλολογία

Απαραίτητα δικαιολογητικά, δίδακτρα και προθεσμία

Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στην Αρχαία και Νέα Ελληνική Φιλολογία λειτουργεί το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.
19/07/2021 | 07:14
Τριάντα πέντε θέσεις προσφέρει το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου σε μεταπτυχιακούς φοιτητές.
 
Το Τμήμα Φιλολογίας οργανώνει πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στην Αρχαία και Νέα Ελληνική Φιλολογία με ειδίκευση στην Νέα Ελληνική Γλώσσα και Φιλολογία.
 
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν:
  • Αίτηση
  • Αντίγραφο πτυχίου
  • Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών μαθημάτων, στο οποίο αναγράφεται και ο βαθμός του πτυχίου
  • Βιογραφικό σημείωμα 
  • Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής ή ιταλικής ή ισπανικής σε επίπεδο Β2 τουλάχιστον ή επάρκειας ελληνικής γλώσσας επιπέδου Β2 τουλάχιστον
  • Ανάτυπα δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά, αντίγραφα συγγραφικού έργου
  • Κάθε άλλο έργο ή δραστηριότητα που μπορεί να βοηθήσει στην επιλογή του υποψηφίου
  • Δύο συστατικές επιστολές
  • Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας
  • Δύο πρόσφατες φωτογραφίες, στην πίσω όψη να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου (διαστάσεων 4x6cm)

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών είναι πλήρους φοίτησης με διάρκεια 18 μήνες, ενώ τα δίδακτρα ανέρχονται στα 2.100 ευρώ.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως την Παρασκευή 6 Αυγούστου 2021

Για περισσότερες πληροφορίες, τηλεφωνήστε στο 2721065132 ή στείλτε μήνυμα στο mgs-phil@uop.gr