Εκπαίδευση

ΔΙΠΑΕ: 50 θέσεις στο Ψηφιακό Μάρκετινγκ

Δικαιολογητικά, δίδακτρα, προθεσμία και στοιχεία επικοινωνίας

Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος λειτουργεί πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στο Ψηφιακό Μάρκετινγκ οργανώνει το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας.
18/07/2021 | 07:14
Πενήντα θέσεις προσφέρει το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος σε μεταπτυχιακούς φοιτητές.
 
Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στο Ψηφιακό Μάρκετινγκ οργανώνει το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας.
 
Ο κατάλογος με τα δικαιολογητικά συμμετοχής περιλαμβάνει:
  • Αίτηση
  • Βιογραφικό σημείωμα
  • Αντίγραφα τίτλων σπουδών
  • Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών σπουδών
  • Αντίγραφο πτυχιακής εργασίας
  • Αντίγραφα πιστοποιητικών γνώσης ξένων γλωσσών
  • Δύο συστατικές επιστολές
  • Αντίγραφο αστυνομικού δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τις υποψηφιότητές τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@digital-marketing.edu.gr.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών είναι πλήρους και μερικής φοίτησης με διάρκεια 18 έως 36 μήνες, ενώ τα δίδακτρα ανέρχονται στα 2.850 ευρώ.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως την Δευτέρα 2 Αυγούστου 2021

Για περισσότερες πληροφορίες, τηλεφωνήστε στο 2510462395 και 2510462183