Εκπαίδευση

Μεταπτυχιακό στην Πληροφορική

Απαραίτητα δικαιολογητικά, δίδακτρα και προθεσμία

Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς οργανώνει πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στην Πληροφορική.
18/07/2021 | 07:20

Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στην Πληροφορική λειτουργεί το Τμήμα Πληροφορικής, του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση ηλεκτρονικά στον διαδικτυακό τόπο εδώ και να αποστείλουν την αίτηση και τα κάτωθι δικαιολογητικά αναγράφοντας το ονοματεπώνυμο τους στο email infodept@unipi.gr. Οι αιτήσεις γίνονται δεκτές και ταχυδρομικώς εφόσον αποσταλούν προς το Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία.

Ο φάκελος υποψηφιότητας περιέχει:

 • Αίτηση (http://www.cs.unipi.gr/ ανακοίνωση «Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων») 
 • Αντίγραφο πτυχίου ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ
 • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών μαθημάτων
 • Πιστοποιητικά γνώσης Αγγλικών
 • Πλήρες βιογραφικό σημείωμα
 • Αντίγραφα από τυχόν άλλα πτυχία ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ ή αντίστοιχου ιδρύματος της αλλοδαπής, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ)
 • Ανάτυπα δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά, συνέδρια ή ανάτυπα άλλου συγγραφικού έργου
 • Πιστοποιητικά προϋπηρεσίας και επαγγελματικού έργου
 • Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου
 • Μία πρόσφατη φωτογραφία, η οποία επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου
 •  Δύο συστατικές επιστολές

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών είναι πλήρους και μερικής φοίτησης με διάρκεια 24 έως 36 μήνες, ενώ τα δίδακτρα ανέρχονται στα 4.900 ευρώ.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως την Παρασκευή 30 Ιουλίου 2021.

Στοιχεία Επικοινωνίας: 2104142105, 2104142263 και psp@unipi.gr