Υποτροφίες & Πρακτική

Σπουδές στο τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Τομείς, απαραίτητα δικαιολογητικά και προθεσμία

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ολοκληρώνεται στις 3 Σεπτεμβρίου
31/08/2021 | 08:20

Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, προσφέρει θέσεις σε όσους επιθυμούν να εκπονήσουν διδακτορική διατριβή.

ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

 1. Διερεύνηση του Μηχανισμού ηλεκτρικής διάσπασης μονώσεων μέσης τάσης. (Π. Μικρόπουλος)

ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

 1. Ακρίβεια παρακολούθησης τροχιάς για συνεργατικά ρομπότ σε αβέβαιο δυναμικό περιβάλλον. (Ζ. Δουλγέρη)
 2. Ανάπτυξη προηγμένων συστημάτων Βαθιάς Μηχανικής Μάθησης (Deep Learning) σε ετερογενή συστήματα αποτελούμενα από CPUs, AI Accelerators και FPGAs χρησιμοποιώντας προηγμένα εργαλεία ανάπτυξης λογισμικού και υλικού. (Ι. Παευσταθίου)
 3. Υλοποίηση συστημάτων που θα χρησιμοποιούν την τεχνολογία block-chain για περιβαλλοντολογικές εφαρμογές. (Ι. Παευσταθίου)

ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 1. Ανάπτυξη τεχνικών και αλγορίθμων βελτιστοποίησης μεγάλης κλίμακας για χρήση σε ασύρματα δίκτυα επικοινωνιών. (Γ. Καραγιαννίδης)
 2. Διαχείριση ρίσκου σε κρίσιμες τηλεπικοινωνιακές υποδομές. (Γ. Καραγιαννίδης)
 3. Χαρακτηρισμός των αλλαγών του λειτουργικού δικτύου του εγκεφάλου στην πολλαπλή σκλήρυνση: από τη νευροφυσιολογία στην εξατομικευμένη ιατρική. (Λ. Χατζηλεοντιάδης)
 4. Ανάπτυξη και αξιολόγηση τεχνικών μετάδοσης και πρόσβασης, για τα ασύρματα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα της επόμενης γενιάς. (Ν. Χατζηδιαμαντής)

Ο κατάλογος με τα δικαιολογητικά συμμετοχής περιλαμβάνει:

 • Αίτηση
 • Τίτλους σπουδών
 • Πιστοποιητικά αναλυτικής βαθμολογίας
 • Βεβαίωση ισοτιμίας από Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., για όσους προέρχονται από Πανεπιστήμια της αλλοδαπής
 • Πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης τουλάχιστον μίας ευρωπαϊκής ξένης γλώσσας (ιδιαίτερα Αγγλικής)
 • Δύο τουλάχιστον συστατικές επιστολές
 • Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα
 • Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο ενισχύει, κατά την κρίση τους, την επιλογή.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως την Παρασκευή 3 Σεπτεμβρίου 2021.

Στοιχεία Επικοινωνίας: 2310994378 και 2310996392