Δημόσιο

10 θέσεις εργασίας στο δήμο Μυκόνου

Για υποψηφίους ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη
08/11/2019 | 11:24

Την πρόσληψη 10 υπαλλήλων προωθεί ο Δήμος Μυκόνου. Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 2μηνη σύμβαση εργασίας. Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη, ξεχωριστά για κάθε ειδικότητα.

Από την κατανομή των θέσεων προκύπτει ότι θα προσληφθούν υπάλληλοι Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (2 θέσεις), Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (2 θέσεις) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (6 θέσεις).

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, στη διεύθυνση: Παραλία Μυκόνου, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού .

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων γίνεται έως τις 17 Νοεμβρίου 2019.

Πατήστε το κουμπί "Δείτε ολόκληρη την προκήρυξη" και δείτε αναλυτικά, για κάθε ειδικότητα, προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα. Υπολογίστε τα μόριά σας και μετρήστε τις πιθανότητές σας, κάνοντας τη σύγκριση με τις βάσεις μορίων, όπως αυτές καταγράφτηκαν σε προηγούμενους διαγωνισμούς.