Δημόσιο

Υπ. Προστασίας του Πολίτη: Η προκήρυξη που κάνει δεκτά 107 πτυχία (ΑΣΕΠ)

Τα κύρια χαρακτηριστικά του νέου διαγωνισμού

Στον διαγωνισμό συμμετέχουν υποψήφιοι ηλικίας 18 - 65 ετών

Με 220 υπαλλήλους ενισχύεται άμεσα το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη .

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους από τις 25 Νοεμβρίου έως τις 4 Δεκεμβρίου.

Με το νέο διαγωνισμό θα επιλεγούν υποψήφιοι - κάτοχοι 107 διαφορετικών πτυχίων.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 12μηνη σύμβαση εργασίας, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης.

Δείτε αναλυτικά, για κάθε ειδικότητα, προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα.

Πατήστε το κουμπί «Υπολογίστε τα μόριά σας» και μετρήστε τις πιθανότητες επιτυχίας σας.

Αιτήσεις τώρα 

Το workenter προτείνει ανεπιφύλακτα στους υποψηφίους τη χρήση της υπηρεσίας και του γραφείου weconsult για τη σωστή και χωρίς προβλήματα υποβολή της αίτησης σε νέα οικονομική τιμή.

Σημειώστε ότι: