Δημόσιο

28 θέσεις στον δήμο Θέρμης

Θα υπογραφούν συμβάσεις εργασίας 8 μηνών

Ζητούνται απόφοιτοι Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης

Την πρόσληψη 28 υπαλλήλων προωθεί ο δήμος Θέρμης.

Το ΑΣΕΠ ενέκρινε τη σχετική προκήρυξη και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις και δικαιολογητικά εντός της 10ήμερης προθεσμίας.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 8μηνη σύμβαση εργασίας.

Δείτε αναλυτικά, για την ειδικότητα, προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα.

Πατήστε το κουμπί «Υπολογίστε τα μόριά σας» και μετρήστε τις πιθανότητες επιτυχίας σας.