Δημόσιο

6 υδρονομείς στις Σέρρες (με συμβάσεις 3 ετών)

Θα καλυφθούν ανάγκες στις κοινότητες Λευκώνα, Καπ. Μητρούση, Άνω Βροντούς και Ορεινή

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να πληρούν τα τυπικά προσόντα, όπως αυτά αναγράφονται στη προκήρυξη
19/01/2018 | 13:32

Την πρόσληψη έξι υδρονομέων εκκινεί ο δήμος Σερρών, στις κατά τόπους δημοτικές και τοπικές κοινότητές του. 

Συγκεκριμένα, οι υποψήφιοι θα κατανεμηθούν στα διαμερίσματα Λευκώνας (2 θέσεις), Άνω Βροντούς (20), Ορεινής (1) και Καπ.Μητρούση (1). 

Οι συμβάσεις θα διαρκέσουν για την αρδευτική περίοδο 2018, την οποία το Δημοτικό Συμβούλιο όρισε από την 1 Απριλίου έως τις 31 Οκτωβρίου. 

Τονίζεται πως, οι αιτήσεις αποστέλλονται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα κατά τόπους κοινοτικά διαμερίσματα του δήμου. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθυνθούν στο τμήμα προσωπικού του δήμου.  

Δείτε αναλυτικά, για την ειδικότητα, προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα.

Υπολογίστε τα μόριά σας και μετρήστε τις πιθανότητές σας, κάνοντας τη σύγκριση με τις βάσεις μορίων, όπως αυτές καταγράφτηκαν σε προηγούμενους διαγωνισμούς