Ιδιωτικός τομέας

Μυοσκελετικά προβλήματα δηλώνει το 60% των εργαζομένων

Ημερίδα για την Υγεία και την Ασφάλεια στην εργασία

Το 60% όσων εργάζονται αναφέρουν μυοσκελετικά προβλήματα που συνδέονται με το χώρο εργασίας τους. Το στοιχείο αυτό αναδείχτηκε σε διαδικτυακή ημερίδα από τον αρμόδιο υπουργό Εργασίας. Μια ημερίδα με τίτλο «διαχείριση και πρόληψη των Μυοσκελετικών Παθήσεων που σχετίζονται με την εργασία».

Ο Κωστής Χατζηδάκης υπογράμμισε ότι αποτελεί «βασική προτεραιότητα» της κυβέρνησης το θέμα της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία. Άλλωστε διαπιστώνεται ότι υπάρχει και μεγάλη οικονομική απώλεια από το συγκεκριμένο πρόβλημα

«Πέρα από το πρόβλημα σε καθαρά ανθρώπινο επίπεδο, που είναι και το πιο βασικό, τα προβλήματα υγείας που σχετίζονται με την εργασία έχουν ως αποτέλεσμα την απώλεια του 4-6% του ΑΕΠ για τις περισσότερες χώρες.

Μάλιστα έρευνες έχουν δείξει πως η ανάληψη πρωτοβουλιών  σχετικών με την υγεία στους χώρους εργασίας έχει βοηθήσει στην μείωση της απουσίας των εργαζομένων λόγω άδειας ασθενείας κατά 27%, και κατά 26% στο κόστος της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης για τις επιχειρήσεις», πρόσθεσε ο κ. Χατζηδάκης.

Με το νέο νόμο για την προστασία της εργασίας (ν.4808/2021) ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο η Σύμβαση 187 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας. Μια Σύμβαση που αναφέρεται στην Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία. Όπως τόνισε ο κ. Χατζηδάκης, «υπήρξε και μια ειδικότερη πρόβλεψη για την συνεργασία του Υπουργείου Εργασίας και του ΕΛΙΝΥΑΕ. Όλα αυτά, μαζί με άλλες πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί κατά καιρούς από την Κυβέρνηση, είναι ενδεικτικά της προτεραιότητας που έχει για εμάς το θέμα της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία».

Ο αρμόδιος υπουργός πρόσθεσε ότι, «το θέμα της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία είναι ένα θέμα στο οποίο μπορούν να βρουν κοινούς παρονομαστές οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι. Οι εργαζόμενοι γιατί είναι θύματα του προβλήματος, αλλά και οι επιχειρήσεις γιατί χάνουν πολύτιμους συνεργάτες και ζημιώνονται ποικιλοτρόπως από αυτό».

Αναφερόμενος σε σχετικά στοιχεία μελετών, ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων σημείωσε πως με δεδομένο ότι εργαζόμενοι περνούν καθημερινά το 1/3 του χρόνου τους στην εργασία τους, οι συνθήκες υπό τις οποίες εργάζονται είναι πολύ σημαντικές για την σωματική, αλλά και την ψυχική τους υγεία.

Την εκδήλωση συνδιοργάνωσαν ο ΕΟΔΥ και η Γενική Διεύθυνση Εργασιακών Σχέσεων, Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία και ένταξης στην Εργασία του Υπουργείου Εργασίας, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής εκστρατείας για τους Ασφαλείς και Υγιείς Χώρους Εργασίας 2020-2022 «Μειώστε την Καταπόνηση».