Εκπαίδευση

Τριάντα θέσεις στο τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων

Δικαιολογητικά, διάρκεια, δίδακτρα, προθεσμία

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας λειτουργεί πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών, με τίτλο: «Μηχανική Λογισμικού για Διαδικτυακές και Φορητές Εφαρμογές».
08/07/2021 | 07:21

Τριάντα θέσεις προσφέρει το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας σε μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων οργανώνει πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών, με τίτλο: «Μηχανική Λογισμικού για Διαδικτυακές και Φορητές Εφαρμογές».

Ο κατάλογος με τα δικαιολογητικά συμμετοχής περιλαμβάνει:

 • Αίτηση
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 • Αντίγραφο πτυχίων / διπλωμάτων
 • Πρωτότυπα πιστοποιητικά αναλυτικής βαθμολογίας
 • Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας
 • Αποδεικτικά καλής γνώσης Αγγλικών
 • Επιστημονικές δημοσιεύσεις ή ανακοινώσεις σε συνέδρια
 • Δύο συστατικές επιστολές
 • Αποδεικτικά συμμετοχής σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα ανταλλαγών (εάν υπάρχουν)
 • Αντίγραφο της πτυχιακής εργασίας σε μορφή PDF σε CD ή εναλλακτικά να αναγραφεί έγκυρος σύνδεσμος από τον οποίο μπορεί να γίνει το κατέβασμα του PDF της πτυχιακής εργασίας (Download link)
 • Πιστοποιητικά γνώσης χρήσης Η/Υ 

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών είναι πλήρους και μερικής φοίτησης με διάρκεια 18 έως 36 μήνες, ενώ τα δίδακτρα ανέρχονται στα 3.000 ευρώ.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως την Παρασκευή 30 Ιουλίου 2021.

Στοιχεία Επικοινωνίας: 2410684708 και [email protected],