Δημόσιο

28 προσλήψεις γυμναστών στο δήμο Θέρμης

Τα προσόντα που ζητούνται

Ο Δήμος Θέρμης θα ενισχυθεί με 28 νέους γυμναστές για την κάλυψη αναγκών
31/10/2019 | 15:46

Με 28 νέους γυμναστές ενισχύεται άμεσα ο Δήμος Θέρμης. Το ΑΣΕΠ ενέκρινε τη σχετική προκήρυξη και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις και δικαιολογητικά εντός της 10ήμερης προθεσμίας.

Οι προσληφθέντες θα υπογράψουν 8μηνη σύμβαση εργασίας. Δυνατότητα συμμετοχής στο νέο διαγωνισμό έχουν όλοι οι υποψήφιοι, ηλικίας 18-65 ετών.

Πατήστε το κουμπί "Υπολογίστε τα μόριά σας" και μετρήστε τις πιθανότητές σας, κάνοντας τη σύγκριση με τις βάσεις μορίων, πρόσφατων διαγωνισμών.