Υποτροφίες & Πρακτική

Διδακτορική διατριβή στο τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας

Γνωστικά αντικείμενα, απαραίτητα δικαιολογητικά και προθεσμία

Θέσεις για υποψήφιους διδάκτορες διαθέτει το Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας, του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.
11/07/2021 | 07:22

Το Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας, του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, προσφέρει θέσεις σε όσους επιθυμούν να εκπονήσουν διδακτορική διατριβή.

Γνωστικά αντικείμενα:

 • Νέα Ελληνική Φιλολογία
 • Αρχαία Ελληνική Φιλολογία
 • Βυζαντινή Φιλολογία
 • Λατινική Φιλολογία
 • Παπυρολογία
 • Γλωσσολογία
 • Συγκριτική Γραμματολογία

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν:

 • Αίτηση
 • Σύντομο βιογραφικό σημείωμα
 • Αντίγραφο πτυχίου και αναγνώριση ισοτιμίας
 • Αντίγραφο διπλώματος μεταπτυχιακών σπουδών
 • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας στα μεταπτυχιακά μαθήματα
 • Αποδεικτικά για ερευνητική ή/και συγγραφική δραστηριότητα
 • Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας δύο ξένων γλωσσών επιπέδου τουλάχιστον Β2 (αγγλικών, γαλλικών, γερμανικών, ιταλικών ή ισπανικών)

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως την Δευτέρα 16 Αυγούστου 2021.

Για περισσότερες πληροφορίες, τηλεφωνήστε στο 2531039906.