Εκπαίδευση

Δωρεάν εξειδίκευση στην Οικονομική Ανάλυση και Πολιτική

Σκοπός, δικαιολογητικά και προθεσμία

Δωρεάν πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στην Οικονομική Ανάλυση και Πολιτική λειτουργεί το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.
29/08/2021 | 09:50

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, οργανώνει δωρεάν πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στην Οικονομική Ανάλυση και Πολιτική.

Αντικείμενο του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών είναι η εμβάθυνση στις θεμελιώδεις αρχές της οικονομικής ανάλυσης και πολιτικής.

Σκοπός του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών είναι η κατάρτιση επιστημόνων ικανών να ανταποκριθούν στις μεταβαλλόμενες ανάγκες της οικονομίας συμβάλλοντας παράλληλα στην προαγωγή της οικονομικής επιστήμης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας http://masters.econ.uoi.gr.

Ο φάκελος υποψηφιότητας περιέχει:

  1. Αίτηση
  2. Βιογραφικό σημείωμα
  3. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας στο οποίο να φαίνεται και ο βαθμός πτυχίου 
  4. Πιστοποιητικό γνώσης Αγγλικών τουλάχιστον επιπέδου B2
  5. Επιστημονικές δημοσιεύσεις

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών είναι πλήρους φοίτησης με διάρκεια 18 μήνες, ενώ δεν υπάρχουν δίδακτρα (είναι δωρεάν).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως την Τρίτη 31 Αυγούστου 2021.

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών (https://econ.uoi.gr/) ή να αποστείλουν email στο econmasters@uoi.gr.