Ιδιωτικός τομέας

Προσλήψεις στα Παιδικά Χωριά SOS

Απαιτούμενα προσόντα, διαδικασία υποβολής αίτησης

03/07/2021 | 09:32

Τα Παιδικά Χωριά SOS προκηρύσσουν τρεις θέσεις (3) Βρεφονηπιοκόμων (Πλήρης απασχόληση) για τη στελέχωση του προγράμματος «Ξενώνας Βρεφών SOS» της Υπηρεσίας Αναδοχής που στεγάζεται στο Αναρρωτήριο Πεντέλης.

Απαιτούμενα προσόντα

  • Πτυχίο των τμημάτων Βρεφονηπιοκομίας των ΑΤΕΙ ή Πτυχίο ΙΕΚ ή δίπλωμα ή απολυτήριο τίτλο ειδικότητας  Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων-Παιδοκόμων ή Βοηθών Βρεφοκόμων ή Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων
  • Τουλάχιστον 2 ετή προϋπηρεσία με βρέφη και παιδιά προσχολικής ηλικίας
  • Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
  • Εκπληρωμένες Στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άρρενες)
  • Υψηλή ικανότητα συνεργασίας σε ομάδα
  • Άριστες ικανότητες επικοινωνίας, διαχείρισης συμπεριφορών βρεφών
  • Υψηλού επιπέδου δεξιότητες προγραμματισμού, οργάνωσης και εμπειρία στην αποτελεσματική λειτουργία
  • Επιπλέον σπουδές στο αντικείμενο θα συνεκτιμηθούν

Διαδικασία υποβολής αίτησης

Απαιτείται αρχικά μόνο ηλεκτρονική αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων των ενδιαφερόμενων στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] έως την Κυριακή  04/07, με την υποχρεωτική αναγραφή του Κωδικού θέσης (ΒΡΕΦ).