Δημόσιο

20 ευκαιρίες στο Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Θα υπογραφούν συμβάσεις μίσθωσης έργου διάρκειας τριών ετών

Ζητούνται πτυχιούχοι ΑΕΙ-ΤΕΙ και απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
19/01/2018 | 10:40

Με 20 υπαλλήλους ενισχύεται το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης, στην Αττική. 

Οι νέοι υπάλληλοι θα υπογράψουν σύμβαση μίσθωσης έργου, διάρκειας συνολικά 36 μηνών. 

Οι υποψήφιοι θα απασχοληθούν σε διαφορετικές έδρες υπηρεσίας. 

Από την προκήρυξη προκύπτει ότι θα επιλεγούν πτυχιούχοι ΑΕΙ – ΤΕΙ και απόφοιτοι Λυκείου – ΙΕΚ. 

 Οι αιτήσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, στη διεύθυνση του φορέα, με τη σήμανση:  

Για την υπ. αριθμ. 110 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, για την θέση με κωδικό ..., στο πλαίσιο της Πράξης με κωδικό MIS 5017272 και τίτλο «Δομή υποστήριξης δράσεων κοινωνικής συνοχής και αναπτυξιακής παρέμβασης - Social Network Αττική» 

Δείτε αναλυτικά για κάθε ειδικότητα, προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό, επιδόματα και την έδρα υπηρεσίας. Εναλλακτικά, κατεβάστε το επίσημο έγγραφο, μαζί με την αίτηση (παράρτημα V), πατώντας στο κουμπί «Ολόκληρη η προκήρυξη»