Δημόσιο

8 νέες θέσεις εργασίας στο δήμο Περιστερίου

Ειδικότητες, προσόντα

Η προθεσμία θα είναι 10ήμερη και θα αρχίσει να "τρέχει" με τη δημοσίευση της προκήρυξης
23/10/2019 | 18:23

Την έγκριση του ΑΣΕΠ έλαβε προκήρυξη του δήμου Περιστερίου που αφορά στην πρόσληψη 8 νέων υπαλλήλων.

Θα επιλεγεί προσωπικό κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις και δικαιολογητικά εντός της 10ήμερης προθεσμίας, αφού εκδοθεί η προκήρυξη.

Οι προσληφθέντες θα υπογράψουν 8μηνη σύμβαση εργασίας.

Δυνατότητα συμμετοχής στο νέο διαγωνισμό έχουν όλοι οι υποψήφιοι, ηλικίας 18-65 ετών.