Δημόσιο

17 νέες προσλήψεις στο δήμο Παιανίας

Προθεσμία, δικαιολογητικά

Οι προσληφθέντες θα υπογράψουν 4μηνη σύμβαση εργασίας
24/06/2021 | 15:19

Με 17 υπαλλήλους ενισχύεται άμεσα ο Δήμος Παιανίας.

Το ΑΣΕΠ ενέκρινε τη σχετική προκήρυξη και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις και δικαιολογητικά.

Οι προσληφθέντες θα υπογράψουν 4μηνη σύμβαση εργασίας.

Από την προκήρυξη προκύπτει ότι θα επιλεγούν υποψήφιοι Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.

Γενικά Προσόντα Πρόσληψης

  • Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
  • Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.
  • Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών Υπα

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση είτε ηλεκτρονικά ή με αυτοπρόσωπη παρουσία.

Η προθεσμία υποβολής ξεκινά 25 Ιουνίου 2021 και λήγει 29 Ιουνίου 2021.

Δείτε αναλυτικά, για την ειδικότητα, προσόντα και δικαιολογητικά.

Πατήστε το κουμπί «Ολόκληρη η προκήρυξη» για να διαβάσετε την προκήρυξη.

Σημαντικό: Η υπηρεσία «Διορισμός ΤΩΡΑ» είχε -εγκαίρως- προετοιμάσει τους συνδρομητές της πριν την δημοσίευση της προκήρυξης. Για να έχετε όλες τις προκηρύξεις που αφορούν την ειδικότητα και την περιοχή σας. Επιπλέον: αποκλειστικές προκηρύξεις, πληροφορίες και tips για τις προσλήψεις στο Δημόσιο, κάντε εγγραφή ΕΔΩ

Διαβάστε επίσης: