Δημόσιο - ΑΣΕΠ

Κτηματολόγιο: 77 προσλήψεις για 3 χρόνια (pdf)

Ολόκληρη η προκήρυξη

Ζητούνται υποψήφιοι ΠΕ,ΤΕ,ΔΕ
24/06/2021 | 13:36

Με 77 νέους υπαλλήλους θα ενισχυθεί το Ελληνικό Κτηματολόγιο.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει συμβάσεις μίσθωσης έργου 3 ετών, προκειμένου να καλυφθούν πρόσκαιρες και επείγουσες ανάγκες των έργων της κτηματογράφησης και να ολοκληρωθεί η διαδικασία μετεξέλιξης των υποθηκοφυλακείων σε κτηματολογικά γραφεία καθώς και της προθεσμίας και του τρόπου υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων, των απαιτούμενων δικαιολογητικών, της διάρκειας των συμβάσεων και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας.

Ζητούνται υποψήφιοι Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΕ,ΤΕ,ΔΕ).

Προκηρυσσόμενες θέσεις

 • Περιφερειακός συντονιστής μετάπτωσης 17
 • Συντονιστής μετάπτωσης στην κεντρική υπηρεσία 5
 • Διαχειριστής κτηριακών εγκαταστάσεων 5
 • Διαχειριστής προμηθειών περιφερειακής δομής 4
 • Υποστήριξη και Παρακολούθηση Οικονομικών στοιχείων περιφερειακής δομής 1
 • Οικονομική / λογιστική / Ταμειακή Διαχείριση της περιφερειακής δομής 3
 • Σύνταξη, παρακολούθηση και εκτέλεση προϋπολογισμού ΜΠΔΣ της Περιφερειακής Δομής 1
 • Δημοσιονομικός έλεγχος δαπανών περιφερειακής δομής 1
 • Διαχείριση ανθρωπίνου δυναμικού περιφερειακής δομής 3
 • Διαχείριση ανθρωπίνου δυναμικού περιφερειακής δομής 1
 • Διοικητική μέριμνα περιφερειακής δομής 1
 • Τεχνικός Πληροφορικής υποδομών 5
 • Υποστήριξη ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων περιφερειακών δομών 3
 • Μηχανικός Ανάπτυξης Εφαρμογών Βάσεων Δεδομένων 2
 • Συντονισμός περιφερειακών τεχνικών υπηρεσιών 6
 • Ανάπτυξη και Τεχνική Υποστήριξη 4
 • Ενημέρωση Χωρικών Δεδομένων 2
 • Παρακολούθηση και διαχείριση έργων κτηματογράφησης 5
 • Έλεγχος ποιότητας παραδοτέων των μελετών κτηματογράφησης 2
 • Τεχνική υποστήριξη των μελετών κτηματογράφησης 3
 • Παρακολούθηση και Υποστήριξη επιτροπών ενστάσεων 1
 • Τεχνική Υποστήριξη τμήματος Αρχείου Προϊόντων & Προώθησης Υπηρεσιών 1
 • Τεχνική Υποστήριξη τμήματος Αρχείου Προϊόντων & Προώθησης Υπηρεσιών 1

Τρόπος υποβολής αιτήσεων

Οι υποψήφιοι υποβάλουν την αίτησή τους και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία 30 ημερών από τη δημοσίευση της προκήρυξης στον τύπο, αποκλειστικά για μια από τις ακόλουθες κατηγορίες θέσεων, και για όσες θέσεις της κατηγορίας αυτής επιθυμούν, δηλώνοντας τη σειρά προτίμησης αυτών.

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» για να διαβάσετε την προκήρυξη

Σημαντικό: Η υπηρεσία «Διορισμός ΤΩΡΑ» είχε -εγκαίρως- προετοιμάσει τους συνδρομητές της πριν την δημοσίευση της προκήρυξης. Για να έχετε όλες τις προκηρύξεις που αφορούν την ειδικότητα και την περιοχή σας. Επιπλέον: αποκλειστικές προκηρύξεις, πληροφορίες και tips για τις προσλήψεις στο Δημόσιο, κάντε εγγραφή ΕΔΩ

Διαβάστε επίσης: