Δημόσιο

2 προσλήψεις στη Ζίτσα

Ζητείται μάγειρας και βρεφοκόμος για οκτώ μήνες

Θα υπογραφούν οκτάμηνες συμβάσεις εργασίας
18/01/2018 | 13:45

Με ένα μάγειρα , ενισχύεται άμεσα ο δήμος Ζίτσας, για να καλυφθούν ανάγκες της Κοινωφελούς Επιχείρησης της περιοχής.  

Το ΑΣΕΠ ενέκρινε τη σχετική προκήρυξη, η οποία αναμένεται να δημοσιευθεί τις προσεχείς μέρες. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις και δικαιολογητικά εντός της δεκαήμερης προθεσμίας.  

Οι προσληφθέντες θα υπογράψουν οκτάμηνη σύμβαση εργασίας.  

Δυνατότητα συμμετοχής στο νέο διαγωνισμό έχουν όλοι οι υποψήφιοι, ηλικίας 18-65 ετών.  

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, στη διεύθυνση του δήμου.  

Δείτε αναλυτικά, για κάθε ειδικότητα, προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα. Υπολογίστε τα μόριά σας και μετρήστε τις πιθανότητές σας, κάνοντας τη σύγκριση με τις βάσεις μορίων, πρόσφατων διαγωνισμών