Δημόσιο - ΑΣΕΠ

92 νέες θέσεις εργασίας στην Αττική

Ολόκληρη η προκήρυξη

Την πρόσληψη 92 υπαλλήλων προωθεί η Περιφέρεια Αττικής
18/06/2021 | 15:22

Την πρόσληψη 92 υπαλλήλων προωθεί η Περιφέρεια Αττικής, για το πρόγραμμα καταπολέμησης δάκου της ελιάς.

Ειδικότερα θα προσληφθούν:

  • 68 άτομα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (μέχρι 34 ημερομίσθια ανά άτομο) ΥΕ κατηγορίας στις ελαιοκομικές περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Ανατολικής Αττικής, Δυτικής Αττικής και Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, τα οποία θα απασχοληθούν μέχρι και τις 30-11-2021
  • 24 άτομα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (μέχρι 60 ημερομίσθια ανά άτομο) ΥΕ κατηγορίας στις ελαιοκομικές περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Ανατολικής Αττικής, Δυτικής Αττικής και Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, τα οποία θα απασχοληθούν μέχρι και τις 30-11-2021

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να  πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη, ξεχωριστά για κάθε ειδικότητα.

Ζητούνται:

  • Παγιδοθέτες
  • Εργάτες Αποθήκης
  • Αρχιεργάτης
  • Δειγματολήπτες – Παρασκευαστές
  • Οδηγοί
  • Ψεκαστές
  • Εργατοτεχνίτες

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν απλή αίτηση ταχυδρομικώς με συνημμένα τα αναφερόμενα δικαιολογητικά απευθύνοντάς την προς τη Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού Περιφέρειας Αττικής, είτε στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Η προθεσμία υποβολής αναμένεται.

Δείτε αναλυτικά, για κάθε ειδικότητα, προσόντα και δικαιολογητικά.

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» για να διαβάσετε την προκήρυξη.

Σημαντικό: Κάντε εγγραφή στον «Διορισμό ΤΩΡΑ», για να έχετε όλες τις προκηρύξεις που αφορούν την ειδικότητα και την περιοχή σας. Επιπλέον: αποκλειστικές προκηρύξεις, πληροφορίες και tips για τις προσλήψεις στο Δημόσιο. Εγγραφή ΕΔΩ

Διαβάστε επίσης: