Δημόσιο

ΑΣΕΠ: 115 θέσεις μονίμων στο υπουργείο Οικονομικών

Ειδικότητες, προσόντα - Μέχρι πότε υποβάλλονται αιτήσεις

Με 115 μονίμους υπαλλήλους, μέσω ΑΣΕΠ, πρόκειται να ενισχυθεί το υπουργείο Οικονομικών.
16/06/2021 | 19:20

Δυνατότητα μέχρι και την Τετάρτη 30 Ιουνίου 2021 έχουν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν αίτηση για την προκήρυξη του ΑΣΕΠ, 6Κ/2021.

Με 115 μονίμους υπαλλήλους, μέσω ΑΣΕΠ, πρόκειται να ενισχυθεί το υπουργείο Οικονομικών.

Γίνονται δεκτοί 80 τίτλοι σπουδών.

Δείτε τις ειδικότητες που ζητούνται:

 • 2 - ΠΕ Γεωτεχνικών
 • 109 - ΠΕ Δημοσιονομικών
 • 4 - ΠΕ Μηχανικών

Το νέο προσωπικό θα απασχοληθεί στις εξής περιοχές: 

 • Κεντρικός Τομέας Αθηνών
 • Αρκαδία
 • Θεσπρωτία
 • Μεσσηνία
 • Πιερία
 • Πρέβεζα

Σημειώστε τα απαραίτητα πρόσθετα προσόντα:

 • 001: Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου. Οι υποψήφιοι που αποδεικνύουν τη γνώση χειρισμού Η/Υ με τον τίτλο σπουδών τους, πρέπει απαραιτήτως να συμπληρώσουν τον κωδικό 001 για τις θέσεις που απαιτείται ως πρόσθετο προσόν
 • 002: Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • 003: Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • 004: Καλή γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας
 • 005: Βεβαίωση Συνδρομής Νόμιμων Προϋποθέσεων Έναρξης Άσκησης του Γεωτεχνικού Επαγγέλματος ειδικότητας Κτηνιάτρου ή Βεβαίωση Συνδρομής Νόμιμων Προϋποθέσεων Άσκησης του Γεωτεχνικού Επαγγέλματος ειδικότητας Κτηνιάτρου ή Βεβαίωση Άσκησης Γεωτεχνικού Επαγγέλματος ειδικότητας Κτηνιάτρου
 • 006: Βεβαίωση Συνδρομής Νόμιμων Προϋποθέσεων Έναρξης Άσκησης του Γεωτεχνικού Επαγγέλματος ειδικότητας Γεωπόνου ή Βεβαίωση Συνδρομής Νόμιμων Προϋποθέσεων Άσκησης του Γεωτεχνικού Επαγγέλματος ειδικότητας Γεωπόνου ή Βεβαίωση Άσκησης Γεωτεχνικού Επαγγέλματος ειδικότητας Γεωπόνου
 • 007: Επαγγελματική ταυτότητα Λογιστή - Φοροτεχνικού Α΄ Τάξης. 12
 • 008: Γνώση χειρισμού Η/Υ στο αντικείμενα: (α) παρουσιάσεις και (β) βάσεις δεδομένων. Οι υποψήφιοι που αποδεικνύουν τη γνώση χειρισμού Η/Υ με τον τίτλο σπουδών τους, πρέπει απαραιτήτως να συμπληρώσουν τον κωδικό 008 για τις θέσεις που απαιτείται ως πρόσθετο προσόν
 • 009: Μεταπτυχιακός τίτλος διάρκειας τουλάχιστον 1 ακαδημαϊκού έτους σε θέματα δημοσίου/δημοσιονομικού δικαίου
 • 010: Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών
 • 011: Εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών σε ελεγκτική εταιρεία ή πιστωτικό ίδρυμα
 • 012: Μεταπτυχιακός τίτλος διάρκειας τουλάχιστον 1 ακαδημαϊκού έτους στη Λογιστική ή Ελεγκτική ή τα Χρηματοοικονομικά ή εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών στη σύνταξη χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με αναγνωρισμένα λογιστικά πρότυπα, όπως τα ΕΛΠ ή τα IFRS ή παρακολούθηση του λογιστικού κυκλώματος σε λογιστήριο ή λογιστικό γραφείο που συντάσσει χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα προηγούμενα πρότυπα
 • 013: Μεταπτυχιακός τίτλος διάρκειας τουλάχιστον 1 ακαδημαϊκού έτους στη Λογιστική ή Ελεγκτική ή τα Χρηματοοικονομικά ή αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών

Η υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων άρχισε την Τρίτη 15 Ιουνίου και ολοκληρώνεται την Τετάρτη 30 Ιουνίου 2021.

Πατήστε ΕΔΩ για να διαβάσετε προσεκτικά ολόκληρο τον πίνακα θέσεων.

Σημαντικό: Η υπηρεσία «Διορισμός ΤΩΡΑ» είχε -εγκαίρως- προετοιμάσει τους συνδρομητές της πριν την δημοσίευση της προκήρυξης. Για να έχετε όλες τις προκηρύξεις που αφορούν την ειδικότητα και την περιοχή σας. Επιπλέον: αποκλειστικές προκηρύξεις, πληροφορίες και tips για τις προσλήψεις στο Δημόσιο, κάντε εγγραφή ΕΔΩ

Διαβάστε επίσης: