Συντάξεις - Ασφάλιση

e-ΕΦΚΑ: Ξεκινά η καταβολή για αυξήσεις και αναδρομικά στις συντάξεις

Βελτιωμένα ποσοστά αναπλήρωσης - Πλήρης επιβεβαίωση workenter.gr

Οι πληρωμές αφορούν τους συνταξιούχους με περισσότερα από 30,1 έτη ασφάλισης, μετά τον επανυπολογισμό των αποδοχών τους με τα βελτιωμένα ποσοστά αναπλήρωσης του νόμου 4670/2020.

Αρχίζει από τον e-ΕΦΚΑ η πληρωμή για αναδρομικά και αυξήσεις σε συνταξιούχους δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, μετά τον επανυπολογισμό των συντάξεων με τα βελτιωμένα ποσοστά αναπλήρωσης.

Επιβεβαιώνοντας πλήρως σχετικό δημοσίευμα του workenter.gr, η διοίκηση του Φορέα,
γνωστοποίησε ότι η διαδικασία καταβολής θα πραγματοποιηθεί σε διαφορετικές ημερομηνίες
στα τέλη Ιουνίου, ανάλογα εάν πρόκειται για συνταξιούχους του δημοσίου και του ιδιωτικού
τομέα.

Οι πληρωμές αφορούν τους συνταξιούχους με περισσότερα από 30,1 έτη ασφάλισης, μετά τον επανυπολογισμό των αποδοχών τους με τα βελτιωμένα ποσοστά αναπλήρωσης του νόμου 4670/2020.

Υπενθυμίζεται ότι οι όποιες αυξήσεις προκύπτουν μετά τον επανυπολογισμό των αποδοχών των συνταξιούχων, με τα βελτιωμένα ποσοστά αναπλήρωσης του νόμου 4670/2020. Όμως μπορεί να είναι λογιστικές ή πραγματικές. Αυτό σημαίνει ότι εάν ο δικαιούχος έχει μεγάλη αρνητική προσωπική διαφορά (πχ άνω των 200 ευρώ), τότε το πιθανότερο είναι να διαπιστώνει λογιστική μείωση της προσωπικής διαφοράς του. Σε διαφορετική περίπτωση, θα υπάρξουν αυξήσεις που μεσοσταθμικά μπορεί να φτάσουν έως και τα 80 ευρώ. Επίσης, τα αναδρομικά που προκύπτουν, είναι για τους προηγούμενους 19 μήνες, καθώς τότε ενεργοποιήθηκε ο ν.4670/20 και τώρα κατέστη εφικτή η εφαρμογή του…

Οι πληρωμές αφορούν τους συνταξιούχους που υπέβαλαν αίτηση συνταξιοδότησης μετά τις 13 Μαΐου 2016 (με την ισχύ του ν.4387/2016).

Συγκεκριμένα, αναφορικά με τους συνταξιούχους του Δημοσίου τομέα:

 • Για τους συνταξιούχους του Δημοσίου που υπέβαλαν αίτημα συνταξιοδότησης μετά τις 13/5/2016 και πριν την 1/10/2019, η πληρωμή των αυξήσεων θα πραγματοποιηθεί με τις τακτικές πληρωμές των συντάξεων Ιουλίου, δηλαδή στις 29 Ιουνίου 2021. Για την πληρωμή των αναδρομικών ποσών της συγκεκριμένης κατηγορίας γίνεται προσπάθεια από την ανάδοχο εταιρία και τις υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ να πραγματοποιηθεί το επόμενο χρονικό διάστημα και αν χρειαστεί με εμβόλιμη πληρωμή.

Υπενθυμίζεται πως από τον Φεβρουάριο του 2021 οι συντάξεις του Δημοσίου του e-ΕΦΚΑ, για όσους υπέβαλαν αίτηση συνταξιοδότησης μετά την 1/10/2019, απονέμονται με τα νέα αυξημένα ποσοστά αναπλήρωσης του ν.4670/2020. Οι παραπάνω συνταξιούχοι πληρώνονται ήδη με τα νέα αυξημένα ποσοστά αναπλήρωσης από τον Μάρτιο 2021 ενώ τον Απρίλιο 2021 καταβλήθηκαν και τα οφειλόμενα αναδρομικά τους.

Αναφορικά με τους συνταξιούχους του ιδιωτικού τομέα:

 • Για συνταξιούχους του ιδιωτικού τομέα που υπέβαλαν αίτημα συνταξιοδότησης μετά
  τις 13/5/2016, η πληρωμή των αναδρομικών τους θα πραγματοποιηθεί με εμβόλιμη
  πληρωμή στις 30 Ιουνίου 2021.
 • Η πληρωμή των αυξήσεων (συμπεριλαμβανομένου και του ποσού που αναλογεί για τον
  μήνα Ιούλιο) στις συντάξεις των παραπάνω συνταξιούχων θα πραγματοποιηθεί τέλος
  Ιουλίου με τις συντάξεις Αυγούστου.

Βέβαια, ο κύριος όγκος των δικαιούχων, είναι οι συνταξιούχοι που είχαν υποβάλλει αίτημα συνταξιοδότησης πριν από την 13 η Μαΐου 2016. Για τις περιπτώσεις αυτές, σύμφωνα με τη διοίκηση του Φορέα, θα πραγματοποιηθούν, αν χρειαστεί, και εμβόλιμες πληρωμές για να καταβληθούν οι αυξήσεις και τα αναδρομικά τους.