Δημόσιο - ΑΣΕΠ

Προσλήψεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής

Οι ειδικότητες που ζητούνται

Οι προσληφθέντες θα υπογράψουν 3μηνη σύμβαση εργασίας
15/06/2021 | 13:50

Με τέσσερις υπαλλήλους ενισχύεται άμεσα η Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής.

Το ΑΣΕΠ ενέκρινε τη σχετική προκήρυξη και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις και δικαιολογητικά.

Οι προσληφθέντες θα υπογράψουν 3μηνη σύμβαση εργασίας, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης. Δυνατότητα συμμετοχής στο νέο διαγωνισμό έχουν όλοι οι υποψήφιοι, ηλικίας 18-65 ετών.

Από την προκήρυξη προκύπτει ότι θα επιλεγούν υποψήφιοι Τεχνολογικής και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΤΕ,ΥΕ).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε με ηλεκτρονικό τρόπο, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ξεκινά από 16 Ιουνίου και λήγει 23 Ιουνίου 2021.

Δείτε αναλυτικά, για κάθε ειδικότητα, προσόντα και δικαιολογητικά.

Πατήστε το κουμπί «Ολόκληρη η προκήρυξη» για να διαβάσετε τη προκήρυξη.

Σημαντικό: Κάντε εγγραφή στον «Διορισμό ΤΩΡΑ», για να έχετε όλες τις προκηρύξεις που αφορούν την ειδικότητα και την περιοχή σας. Επιπλέον: αποκλειστικές προκηρύξεις, πληροφορίες και tips για τις προσλήψεις στο Δημόσιο. Εγγραφή ΕΔΩ

Διαβάστε επίσης: 

?>