Υποτροφίες & Πρακτική

Σπουδές στο τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης

Θεματικές περιοχές, δικαιολογητικά και προθεσμία

Το Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, προσκαλεί σε υποβολή υποψηφιοτήτων για την εισαγωγή στο πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών.
14/06/2021 | 19:17

Το Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών προσκαλεί σε υποβολή υποψηφιοτήτων για την εισαγωγή στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΜΜΕ»

Θεματικές περιοχές:

 • Για τον Τομέα Πολιτισμού Περιβάλλοντος Επικοινωνιακών Εφαρμογών και Τεχνολογίας: ΕΔΩ
 • Για τον Τομέα Ψυχολογίας της Επικοινωνίας, Επικοινωνιακών Πρακτικών και Σχεδιασμού: ΕΔΩ
 • Για τον Τομέα Κοινωνικής και Πολιτικής Ανάλυσης της Επικοινωνίας: ΕΔΩ

Ο φάκελος υποψηφιότητας περιέχει: 

 • Αίτηση
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 • Αντίγραφο πτυχίου/ διπλώματος
 • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
 • Αντίγραφο αναγνωρισμένων μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών
 • Αποδεικτικό γνώσης μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας
 • Δύο συστατικές επιστολές 
 • Αντίγραφα πτυχιακής και μεταπτυχιακής εργασίας καθώς και δημοσιεύσεων
 • Ερευνητική πρόταση εκπόνησης διατριβής
 • Φωτοτυπία αστυνομικής αυτότητας

Οι ενδιαφερόμενες/οι για να φοιτήσουν στο πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών του Τμήματος θα πρέπει να υποβάλουν τα δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Σοφοκλέους 1 Αθήνα, ΤΚ 105 59 1ος όροφος, γραφείο 104, τηλ. 2103689457.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως την Παρασκευή 20 Αυγούστου 2021.

Στοιχεία Επικοινωνίας: 2103688254, fpraxia@uoa.gr, 2103688252 και chmara@phil.uoa.gr