Προγράμματα Εργασίας

Στα atm 280.000 δικαιούχοι - Πληρωμές ΟΑΕΔ - e-ΕΦΚΑ

Θα καταβληθούν 143 εκατ. ευρώ

Πρόκειται για ποσά που θα δοθούν από το υπουργείο Εργασίας, τον ΟΑΕΔ και τον e-ΕΦΚΑ

Συνολικά, κατά την τρέχουσα εβδομάδα, το υπουργείο Εργασίας ανακοίνωσε ότι θα καταβληθούν 143 εκατ. ευρώ σε περίπου 280.000 δικαιούχους από σήμερα έως και την Παρασκευή.

Πρόκειται για ποσά που θα δοθούν από το υπουργείο Εργασίας, τον ΟΑΕΔ και τον e-ΕΦΚΑ.

Ειδικότερα: 1) Από το υπουργείο Εργασίας θα καταβληθούν σήμερα, περισσότερα από 81 εκατ. ευρώ σε τουλάχιστον 203.000 δικαιούχους, ως εξής:

  • 80,9 εκατ. ευρώ σε 202.741 δικαιούχους των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τέθηκαν σε αναστολή τον Μάιο, για την πληρωμή αποζημίωσης ειδικού σκοπού.
  • 166.950 ευρώ για 310 δικαιούχους που αφορούν σε καταβολή αποζημίωσης ειδικού σκοπού για αναστολές συμβάσεων εργασίας εργαζομένων μηνών Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2020, μονομερείς υπεύθυνες δηλώσεις των επαγγελματιών της τέχνης και του πολιτισμού μηνών Σεπτεμβρίου 2020 έως και Φεβρουαρίου 2021 και ειδικών κατηγοριών εργαζομένων μηνών Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 2021.

2) Από τον e-ΕΦΚΑ θα καταβληθούν 16,5 εκατ. ευρώ σε 618 δικαιούχους:

  • 16,5 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 600 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ. 
  • 9.500 ευρώ θα καταβληθούν σε 18 δικαιούχους για κληρονομικές παροχές επικουρικής σύνταξης.

3) Από τον ΟΑΕΔ θα καταβληθούν 50 εκατ. ευρώ σε 75.500 δικαιούχους:

  • 25 εκατ. ευρώ σε 66.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
  • 20 εκατ. ευρώ σε 8.500 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
  • 500.000 ευρώ σε 1.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας

Διαβάστε επίσης: