Εκπαίδευση

Δωρεάν μεταπτυχιακό στην Επιστήμη Δεδομένων

Δικαιολογητικά, προθεσμία και στοιχεία επικοινωνίας

Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο λειτουργεί πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στην Επιστήμη Δεδομένων και Μηχανική Μάθηση.
08/06/2021 | 07:18

Σαράντα θέσεις προσφέρει το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο σε μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Η Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών σε συνεργασία με τη Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών, τη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών και τη Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών οργανώνουν διατμηματικό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών, με τίτλο: «Επιστήμη Δεδομένων και Μηχανική Μάθηση (Data Science and Machine Learning)».

Σκοπός είναι η εμβάθυνση μηχανικών και επιστημόνων θετικής κατεύθυνσης, στις μεθόδους και τις τεχνικές της ολοκληρωμένης διεπιστημονικής προσέγγισης, έρευνας και αντιμετώπισης των επιμέρους θεμάτων του πιο πάνω αντικειμένου, έτσι ώστε να διαμόρφωθούν στελέχη με εξειδικευμένη γνώση στις επιστημονικές περιοχές, ικανά να καλύψουν με επάρκεια τις αυξανόμενες ανάγκες των ιδιωτικών και δημοσίων επιχειρήσεων, οργανισμών και υπηρεσιών της χώρας ή και άλλων χωρών, στα πολυδιάστατα θέματα της επιστήμης δεδομένων και μηχανικής μάθησης.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά.

Οι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές πρέπει να εγγραφούν ως χρήστες στο gradapply.ece.ntua.gr/register και στη συνέχεια να υποβάλουν έμπρόθεσμα ηλεκτρονικά την αίτησή τους στη διεύθυνση gradapply.ece.ntua.gr με τα απαραίτητα δικαιολογητικά:

  • Τίτλους προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών
  • Αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων από τις προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές με βαθμό διπλώματος / πτυχίου
  • Οι υποψήφιοι που δεν έχουν αποφοιτήσει κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης θα πρέπει να καταθέσουν: α) βεβαίωση αναλυτικής βαθμολογίας από την οποία να προκύπτει ότι ο αριθμός μαθημάτων που υπολείπονται για την κτήση του πτυχίου είναι έως και 5, β) βεβαίωση του επιβλέποντα καθηγητή της διπλωματικής εργασίας για την έγκαιρη ολοκλήρωσή της μέχρι την περίοδο Οκτωβρίου 2021 και γ) υπεύθυνη δήλωση η οποία θα συμπληρωθεί με κείμενο που θα είναι διαθέσιμο στην πλατφόρμα
  • Πλήρες βιογραφικό σημείωμα
  • Τεκμηρίωση επαρκούς γνώσης μιας ή περισσοτέρων ξένων γλωσσών
  • Αντίγραφα δημοσιεύσεων εργασιών, βραβεία ή άλλες διακρίσεις
  • Απλή φωτοτυπία του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών είναι πλήρους φοίτησης με διάρκεια 18 μήνες, ενώ δεν υπάρχουν δίδακτρα (είναι δωρεάν).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως την Κυριακή 4 Ιουλίου 2021.

Για περισσότερες πληροφορίες, τηλεφωνήστε στο 210 7722873 ή στείλτε μήνυμα στο dsml-info@ece.ntua.gr.