Εκπαίδευση

Πενήντα άτομα στο τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Απαραίτητα δικαιολογητικά, διάρκεια, δίδακτρα και προθεσμία

Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου λειτουργεί πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στη Κοινωνική Καινοτομία και τις Στρατηγικές Ανάπτυξης.
22/06/2021 | 07:09
Πενήντα θέσεις προσφέρει το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου σε μεταπτυχιακούς φοιτητές.
 
Το Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής οργανώνει πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στη Κοινωνική Καινοτομία και τις Στρατηγικές Ανάπτυξης.
 
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν:
 • Αίτηση υποψηφίου/ας με την συμπλήρωση της on line αίτησης του μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας: http://dsep.uop.gr/si-pms
 • Αντίγραφο πτυχίου
 • Αναλυτική βαθμολογία πτυχίου
 • Αντίγραφο παραρτήματος διπλώματος
 • Αντίγραφο επικυρωμένου πιστοποιητικού καλής γνώσης αγγλικής γλώσσας
 • Δύο συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ ή από εργοδότη
 • Αντίγραφο των δύο όψεων του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Υπόμνημα/Δήλωση ενδιαφέροντος με λόγους συμμετοχής και γενικότερα επιστημονικά ενδιαφέροντά
 • Αντίγραφο τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών
 • Πιστοποιητικά συμμετοχής σε επιμορφωτικά σεμινάρια συναφών και μη με το αντικείμενο του ΠΜΣ
 • Λίστα δημοσιευμένων εργασιών σε επιστημονικά περιοδικά ή σε πρακτικά συνεδρίων
 • Βεβαιώσεις εργασιακής εμπειρίας
Το συγκεκριμένο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών είναι πλήρους φοίτησης με διάρκεια 18 μήνες, ενώ τα δίδακτρα ανέρχονται στα 2.500 ευρώ.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως την Παρασκευή 30 Ιουλίου 2021.

Στοιχεία Επικοινωνίας: pmssep-secr@uop.gr