Εκπαίδευση

ΑΠΘ: Σαράντα άτομα στην Χειρουργική Ενδοκρινών Αδένων

Ποιοι συμμετέχουν - Σκοπός, δικαιολογητικά, δίδακτρα, προθεσμία

Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στην Χειρουργική Ενδοκρινών Αδένων λειτουργεί το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
07/06/2021 | 07:14

Σαράντα θέσεις προσφέρει το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης σε μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Το Τμήμα Ιατρικής οργανώνει πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στην Χειρουργική Ενδοκρινών Αδένων.

Σκοπός του προγράμματος είναι η απόκτηση θεωρητικών γνώσεων και η εμβάθυνση στους μηχανισμούς παθοφυσιολογίας που οδηγούν στην ανάπτυξη των ενδοκρινών αδένων, στην έγκαιρη διάγνωση και διευρεύνηση, στη περιεγχειρητική φροντίδα και στις τεχνικές χειρουργικής θεραπείας αυτών.  

Συμμετέχουν πτυχιούχοι των Τμημάτων Ιατρικής, Κτηνιατρικής, Φαρμακευτικής, Βιολογίας, Νοσηλευτικής, κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Σημειώστε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά:

  • Αίτηση
  • Σύντομο υπόμνημα για τους λόγους επιλογής και της πρόθεσης συμμετοχής του υποψήφιου στο Π.Μ.Σ.
  • Αντίγραφο τίτλων σπουδών
  • Βιογραφικό σημείωμα
  • Γνώση ξένης γλώσσας (τουλάχιστον επιπέδου Β2)
  • Δύο σφραγισμένες συστατικές επιστολές
  • Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας / διαβατηρίου

 Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν εμπρόθεσμα τις αιτήσεις τους, μαζί με τα απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα (πλην των σφραγισμένων συστατικών επιστολών), είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο e-mail: ioannagaz@auth.gr, είτε με συστημένη ταχυδρομική αποστολή του φακέλου υποψηφιότητας, στην ακόλουθη ταχυδρομική διεύθυνση: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής, Γραμματεία-Γραφείο Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών, κτίριο ΚΕΔΙΠ Ιατρικής (έναντι Νοσ. ΑΧΕΠΑ), Τ.Κ. 54124, Θεσσαλονίκη.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών είναι πλήρους φοίτησης με διάρκεια 24 μήνες, ενώ τα δίδακτρα ανέρχονται στα 3.000 ευρώ.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως το Σάββατο 31 Ιουλίου 2021.

Στοιχεία Επικοινωνίας: 6944 942836, ioannagaz@auth.gr