Εκπαίδευση

Μεταπτυχιακό στη Βιοοικονομία, Βιοτεχνολογία και το Δίκαιο

Δικαιολογητικά, δίδακτρα, προθεσμία και στοιχεία επικοινωνίας

Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος λειτουργεί πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών, με τίτλο: «Βιοοικονομία: Βιοτεχνολογία και Δίκαιο».
19/07/2021 | 07:20

Η Σχολή Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών, του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, οργανώνει πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών, με τίτλο: «Βιοοικονομία: Βιοτεχνολογία και Δίκαιο».

Ο φάκελος υποψηφιότητας περιέχει:

  • Αίτηση
  • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (CV)
  • Αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου (με ακριβή βαθμό)
  • Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας
  • Πιστοποίηση καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας 
  • Δύο φωτογραφίες μεγέθους διαβατηρίου

Η διδασκαλία των μαθημάτων μπορεί να γίνεται με ταυτόχρονη φυσική παρουσία των φοιτητών και των διδασκόντων (διά ζώσης) ή με εξ αποστάσεως σύγχρονη ή/και ασύγχρονη εκπαίδευση, η οποία μπορεί να αποτελεί έως το 80% του συνόλου της διδασκαλίας ή υβριδικά με ευέλικτες μορφές μάθησης χρησιμοποιώντας συνδυαστικά τη διά ζώσης εκπαίδευση και τη χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, αλλά και επικουρικά την εξ αποστάσεως διδασκαλία.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών είναι πλήρους και μερικής φοίτησης με διάρκεια 18 έως 48 μήνες, ενώ τα δίδακτρα ανέρχονται στα 4.000 ευρώ.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως την Παρασκευή 15 Οκτωβρίου 2021.

Στοιχεία Επικοινωνίας: 2310807529, 2310807520 και infoshsse@ihu.edu.gr