Δημόσιο

ΑΣΕΠ: 20 νέες θέσεις εργασίας στην ΔΕΗ

Ζητούνται απόφοιτοι ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ

Στον διαγωνισμό συμμετέχουν υποψήφιοι ηλικίας 18 -65 ετών

Με 20 υπαλλήλους ενισχύεται άμεσα η ΔΕΗ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους από τις 17 έως τις 26 Σεπτεμβρίου.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 8μηνη σύμβαση εργασίας. 

Δείτε αναλυτικά, για κάθε ειδικότητα, προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα.

Πατήστε το κουμπί «Υπολογίστε τα μόριά σας» και μετρήστε τις πιθανότητες επιτυχίας σας.

Αιτήσεις τώρα

Το workenter προτείνει ανεπιφύλακτα στους υποψηφίους τη χρήση της υπηρεσίας και του γραφείου weconsult για τη σωστή και χωρίς προβλήματα υποβολή της αίτησης.

Σημειώστε ότι: