Εκπαίδευση

Σπουδές στο τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

Ποιοι συμμετέχουν - Δικαιολογητικά, δίδακτρα, προθεσμία

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας λειτουργεί πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών, με τίτλο: «Άσκηση και Υγεία: Αξιολόγηση και Συνταγογράφηση».
27/06/2021 | 07:19
Το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, οργανώνει πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών, με τίτλο: «Άσκηση και Υγεία: Αξιολόγηση και Συνταγογράφηση». 

Γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ΤΕΦΑΑ, Ιατρικής, Πολυτεχνικών Σχολών, Φυσιοθεραπείας, Νοσηλευτικής, Μαιευτικής, Διαιτολογίας, Διατροφολογίας και συναφών ειδικοτήτων καθώς και πτυχιούχοι ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Ο κατάλογος με τα δικαιολογητικά συμμετοχής περιλαμβάνει:

 • Αίτηση συμμετοχής
 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Αντίγραφο πτυχίου 
 • Αποδεικτικά γνώσης αγγλικής γλώσσας
 • Βεβαίωση εκπόνησης διπλωματικής εργασίας
 • Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας
 • Επιστημονικές δημοσιεύσεις
 • Επιστημονικές ανακοινώσεις
 • Συμμετοχή σε ερευνητικό πρόγραμμα με αμοιβή
 • Δεύτερο πτυχίο
 • Κατοχή τίτλου μεταπτυχιακών/διδακτορικών σπουδών 

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών είναι πλήρους φοίτησης με διάρκεια 18 μήνες, ενώ τα δίδακτρα ανέρχονται στα 4.000 ευρώ.

Προθεσμία έως την Πέμπτη 15 Ιουλίου 2021.

Στοιχεία Επικοινωνίας: 2431047019, msc-exhealth@pe.uth.gr, msc@pe.uth.gr