Δημόσιο

Εργάτες πυρασφάλειας στον δήμο Νότιας Κυνουρίας

Δικαιολογητικά, προθεσμία

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών
03/06/2021 | 13:37

Την πρόσληψη τριών εργατών πυρασφάλειας προωθεί ο Δήμος Νότιας Κυνουρίας.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 4μηνη σύμβαση εργασίας, από 15 Ιουνίου 2021 έως και 14 Οκτωβρίου 2021.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να  πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη.

Από την κατανομή των θέσεων προκύπτει ότι θα προσληφθούν υπάλληλοι Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.

Γενικά Προσόντα Πρόσληψης

  • Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών
  • Να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν
  • Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση τους στο Πρωτόκολλο του Δήμου Νότιας Κυνουρίας Νομού Αρκαδίας στο Λεωνίδιο από 4 Ιουνίου2021 έως 13 Ιουνίου 2021 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Δείτε αναλυτικά, για την ειδικότητα, προσόντα και δικαιολογητικά.

Πατήστε το κουμπί «Ολόκληρη η προκήρυξη» για να διαβάσετε την προκήρυξη.

Σημαντικό: Κάντε εγγραφή στον «Διορισμό ΤΩΡΑ», για να έχετε όλες τις προκηρύξεις που αφορούν την ειδικότητα και την περιοχή σας. Επιπλέον: αποκλειστικές προκηρύξεις, πληροφορίες και tips για τις προσλήψεις στο Δημόσιο. Εγγραφή ΕΔΩ

Διαβάστε επίσης: