Εκπαίδευση

Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο

Κατευθύνσεις, δικαιολογητικά, δίδακτρα και προθεσμία

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών λειτουργεί πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές.
22/06/2021 | 07:10

Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές οργανώνει το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ειδικεύσεις:
  1. Διεθνή Οικονομικά των Επιχειρήσεων
  2. Ευρωπαϊκό Δίκαιο και Οικονομικά 

Σημειώστε τα απαραίτητα δικαιολογητικά:

  • Αίτηση
  • Βιογραφικό σημείωμα με πρόσφατη φωτογραφία τύπου διαβατηρίου
  • Αντίγραφο πτυχίου με αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών
  • Πιστοποιητικό τουλάχιστον πολύ καλής γνώσης Αγγλικών (επίπεδο Γ1/C1 ή Γ2/C2)
  • Δύο εμπιστευτικές συστατικές επιστολές 
  • Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση: https://e-graduate.applications.aueb.gr

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών είναι πλήρους και μερικής φοίτησης με διάρκεια 12 έως 24 μηνών και τα δίδακτρα ανέρχονται στα 4.200 ευρώ.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως την Τετάρτη 30 Ιουνίου 2021.

Για περισσότερες πληροφορίες, τηλεφωνήστε στο 2108203642, 2108203697 ή στείλτε μήνυμα μέσω e-mail στο inteu@aueb.gr