Υποτροφίες & Πρακτική

Διδακτορικό στο τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος

Απαραίτητα δικαιολογητικά, προθεσμία και στοιχεία επικοινωνίας

Θέσεις για υποψήφιους διδάκτορες διαθέτει το Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, του Πανεπιστημίου Πατρών.
02/06/2021 | 20:15

Το Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, του Πανεπιστημίου Πατρών, προσφέρει θέσεις σε όσους επιθυμούν να εκπονήσουν διδακτορική διατριβή.

Γνωστικό αντικείμενο: «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας»

Ο φάκελος υποψηφιότητας περιέχει:

  • Αίτηση
  • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
  • Προσχέδιο της προτεινομένης διδακτορικής διατριβής
  • Πιστοποιητικό καλής γνώσης Αγγλικών
  • Δύο συστατικές επιστολές
  • Αντίγραφα δημοσιεύσεων
  • Φωτοτυπία ταυτότητας
  • Αντίγραφα των πτυχίων/μεταπτυχιακών

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως την Κυριακή 20 Ιουνίου 2021.

Στοιχεία Επικοινωνίας: 2641074122 και etseliou@upatras.gr,