Υποτροφίες & Πρακτική

ΑΠΘ: Υποψήφιοι διδάκτορες στο τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Γνωστικά αντικείμενα, προθεσμία και στοιχεία επικοινωνίας

Το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, προσφέρει θέσεις σε όσους επιθυμούν να εκπονήσουν διδακτορική διατριβή.
15/07/2021 | 07:19

Θέσεις για υποψήφιους διδάκτορες διαθέτει το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Θέσεις ανά γνωστικό αντικείμενο:

Τομέας Αρχαίας Ελληνικής και Ρωμαϊκής, Βυζαντινής και Μεσαιωνικής Ιστορίας

 • 3 - Αρχαία Ελληνική Ιστορία
 • 1 - Ρωμαϊκή Ιστορία
 • 3 - Βυζαντινή Ιστορία
 • 1 - Ιστορία και Πολιτισμός των σλαβικών λαών

Τομέας Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας και Λαογραφίας

 • 2 - Νεοελληνική Ιστορία
 • 1 - Ιστορία Νεοτέρων Χρόνων
 • 2 - Τουρκολογία
 • 2 - Ιστορία Χωρών Χερσονήσου του Αίμου

Τομέας Αρχαιολογίας

 • 4 - Προϊστορική Αρχαιολογία
 • 3 - Κλασική Αρχαιολογία
 • 10 - Βυζαντινή Αρχαιολογία

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως την Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου 2021.

Στοιχεία Επικοινωνίας: 2310995223, 2310995225