Δημόσιο

ΑΣΕΠ: 50 νέες θέσεις στον Πειραιά

Ειδικότητες, προσόντα, δικαιολογητικά

Στον διαγωνισμό συμμετέχουν υποψήφιοι ηλικίας έως 60 ετών

Την πρόσληψη 50 υπαλλήλων προωθεί ο δήμος Πειραιά.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους από τις 6  έως τις 15 Σεπτεμβρίου.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 8μηνη σύμβαση εργασίας.

Δείτε αναλυτικά, για την ειδικότητα, προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα.

Πατήστε το κουμπί «Υπολογίστε τα μόριά σας» και μετρήστε τις πιθανότητες επιτυχίας σας.