Δημόσιο - ΑΣΕΠ

ΑΣΕΠ: Διορίζονται τώρα επιλαχόντες της 2Κ/2019 προκήρυξης

Λόγω αυξημένων αναγκών στο Εθνικό Σύστημα Υγείας

27/05/2021 | 14:05

Τον διορισμό επιλαχόντων της προκήρυξης 2Κ/2019 ανακοίνωσε το ΑΣΕΠ.

Συγκεκριμένα, γνωστοποιείται η πλήρωση, σύμφωνα με τις διατάξεις  των παρ. 7 και 8  του άρθρου 25 του Ν. 4765/2021,  (Α΄6), όπως ισχύει, στο ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ “ΛΑΪΚΟ”  λόγω των αυξημένων αναγκών σε προσωπικό για την αντιμετώπιση των κρουσμάτων του COVID-19,  είκοσι επτά  (27) θέσεων κλάδου ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ, χωρίς νέα προκήρυξη και χωρίς υποβολή νέας αίτησης, από επιλαχόντες της Προκήρυξης ΑΣΕΠ 2Κ/2019 (ΦΕΚ 7/28.3.2019, 8/2019 & 15/2019, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ), με τα ίδια τυπικά και πρόσθετα προσόντα, όπως ακριβώς ορίζονται στην ανωτέρω προκήρυξη.

Η επιλογή των διοριστέων στις νέες θέσεις θα πραγματοποιηθεί ύστερα από τον έλεγχο των προσόντων και κριτηρίων των επιλαχόντων της εν λόγω προκήρυξης (2Κ/2019) και με τη σειρά που έχουν αυτοί στους πίνακες κατάταξης του κλάδου ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ.

Προσόντα ή κριτήρια που αποκτήθηκαν μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής (3/5/2019) στην ανωτέρω προκήρυξη δεν εξετάζονται.

Μετά την ολοκλήρωση της ελεγκτικής διαδικασίας θα καταρτιστούν οι νέοι προσωρινοί πίνακες απορριπτέων, κατάταξης και διοριστέων υποψηφίων από τους πίνακες επιλαχόντων της προκήρυξης.

Προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων θα εκδοθεί νεότερο Δελτίο Τύπου.

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» για να διαβάσετε ολόκληρους τους πίνακες.