Δημόσιο

10 προσλήψεις στο Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας

Θα υπογραφούν διετείς συμβάσεις εργασίας

Στον διαγωνισμό συμμετέχουν υποψήφιοι ηλικίας 18 - 65 ετών

Με 10 υπαλλήλους ενισχύεται άμεσα το Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους από τις 29 Αυγούστου έως τις 9 Σεπτεμβρίου

Οι προσληφθέντες θα υπογράψουν 24μηνη σύμβαση εργασίας.

Δείτε αναλυτικά, για την ειδικότητα, προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα.

Πατήστε το κουμπί «Υπολογίστε τα μόριά σας» και μετρήστε τις πιθανότητες επιτυχίας σας.

?>