Δημόσιο

Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο: Νέες προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ

Ειδικότητες, προσόντα και δικαιολογητικά

Στον διαγωνισμό συμμετέχουν υποψήφιοι 18 - 65 ετών
02/08/2019 | 10:15

Διαδικασία πρόσληψης 13 υπαλλήλων προωθεί το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο.

Διατίθενται θέσεις για απόφοιτους ΔΕ και ΥΕ.

Στον διαγωνισμό συμμετέχουν υποψήφιοι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

Σημειώστε προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα κάθε ειδικότητας.

Στην εφαρμογή «Υπολογίστε τα μόρια σας» βρείτε τις πιθανότητες επιτυχίας σας στο νέο διαγωνισμό.