Εκπαίδευση

Δωρεάν μεταπτυχιακό στην Ανακάλυψη και Ανάπτυξη Φαρμάκων

Ειδικεύσεις, δικαιολογητικά, προθεσμία

Δωρεάν πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στην Ανακάλυψη και Ανάπτυξη Φαρμάκων λειτουργεί το Πανεπιστήμιο Πατρών.
18/06/2021 | 07:18
Σαράντα θέσεις προσφέρει το Πανεπιστήμιο Πατρών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές.
 
Το Τμήμα Φαρμακευτικής οργανώνει δωρεάν πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στην Ανακάλυψη και Ανάπτυξη Φαρμάκων.
 
Κατευθύνσεις
 1. Φαρμακευτική Χημεία - Φυσικά Προϊόντα
 2. Βιομηχανική Φαρμακευτική
 3. Μοριακή Φαρμακολογία και Βιοτεχνολογία

Ο φάκελος υποψηφιότητας περιέχει:

 • Αίτηση
 • Ευκρινές αντίγραφο / πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Γραπτή έκθεση με λόγους συμμετοχής και στόχους
 • Ευκρινές αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
 • Ευκρινές αντίγραφο πτυχίου
 • Αντίγραφα επιστημονικών δημοσιεύσεων
 • Ευκρινή αποδεικτικά ξένης γλώσσας
 • Δύο φωτογραφίες τύπου ταυτότητας
 • Δύο συστατικές επιστολές

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών είναι πλήρους φοίτησης με διάρκεια 18 μήνες, ενώ δεν υπάρχουν δίδακτρα.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως την Παρασκευή 3 Σεπτεμβρίου 2021

Για πρόσθετες πληροφορίες, τηλεφωνήστεο στο 2610962330 και 2610962300