Εκπαίδευση

Εγγραφές στο τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων

Δικαιολογητικά, δίδακτρα και προθεσμία

Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στην Ηλεκτρονική Μάθηση λειτουργεί το Πανεπιστήμιο Πειραιώς.
16/05/2021 | 07:18

Το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων, του Πανεπιστημίου Πειραιώς, οργανώνει πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών, με τίτλο : «Ηλεκτρονική Μάθηση».

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προβούν στην συμπλήρωση και την υποβολή της αίτησης υποψηφιότητας ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων Π.Μ.Σ. «ΑΡΙΣΤΥΛΛΟΣ» στην ηλεκτρονική διεύθυνση (URL) εδώ.

Ο φάκελος υποψηφιότητας περιέχει:

 • Αίτηση υποψηφιότητας 
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 • Αντίγραφα τίτλων σπουδών
 • Αναλυτική βαθμολογία (μία για κάθε τίτλο σπουδών)
 • Αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ για όσους είναι κάτοχοι τίτλων σπουδών από ΑΕΙ της αλλοδαπή.
 • Επικυρωμένο αποδεικτικό καλής γνώσης Αγγλικών
 • Βεβαιώσεις και λοιπά αποδεικτικά επαγγελματικής και ερευνητικής δραστηριότητας
 • Δύο συστατικές επιστολές
 • Φωτοαντίγραφα τυχόν επιστημονικών εργασιών και δημοσιεύσεων
 • Φωτοτυπία και των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
 • Μια φωτογραφία

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών είναι πλήρους φοίτησης με διάρκεια 18 μήνες, ενώ τα δίδακτρα ανέρχονται στα 4.500 ευρώ.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως την Δευτέρα 14 Ιουνίου 2021.

Για περισσότερες πληροφορίες, τηλεφωνήστε στο 2104142773 ή στείλτε μήνυμα στο [email protected].