Δημόσιο

Υδρονομείς στο δήμο Μετεώρων

Προσόντα, προθεσμία

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ολοκληρώνεται 18 Μαΐου 2021
11/05/2021 | 15:02

Με υδρονομείς ενισχύεται άμεσα, μέσω ΑΣΕΠ, ο Δήμος Μετεώρων.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει σύμβαση εργασίας για την αρδευτική περίοδο 1Ιουνίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2021. Δυνατότητα συμμετοχής στο νέο διαγωνισμό έχουν όλοι οι υποψήφιοι, ηλικίας 23-65 ετών.

Από την προκήρυξη προκύπτει ότι θα επιλεγούν υποψήφιοι Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.

Δείτε αναλυτικά προσόντα και δικαιολογητικά.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ολοκληρώνεται 18 Μαΐου 2021.

Απαιτούμενα Προσόντα

Για να εκλεγεί κάποιος υδρονομέας πρέπει:

  • Να έχει την Ελληνική ιθαγένεια
  • Να έχει συμπληρώσει το 23ον έτος της ηλικίας του και να μη υπερβαίνει το 65ο.
  • Να γνωρίζει ανάγνωση και γραφή

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

  • Αίτηση (να αναφέρεται το ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, Αριθμός Μητρώου ΙΚΑ).
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης περί της εγγραφής του υποψηφίου στο μητρώο αρρένων. Στο πιστοποιητικό πρέπει να φαίνεται και η χρονολογία της γεννήσεως.
  • Αντίγραφο του δελτίου ποινικού μητρώου των υποψηφίων (η διαδικασία έκδοσης του αντιγράφου του ποινικού μητρώου θα διενεργηθεί από το ∆ήμο Μετεώρων).
  • Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας.
  • Φωτ/φο τραπεζικού λογαριασμού

Πατήστε το κουμπί «Ολόκληρη η προκήρυξη» για να διαβάσετε το έγγραφο.

Σημαντικό: Η υπηρεσία «Διορισμός ΤΩΡΑ» είχε -εγκαίρως- προετοιμάσει τους συνδρομητές της πριν την δημοσίευση της προκήρυξης. Για να έχετε όλες τις προκηρύξεις που αφορούν την ειδικότητα και την περιοχή σας. Επιπλέον: αποκλειστικές προκηρύξεις, πληροφορίες και tips για τις προσλήψεις στο Δημόσιο, κάντε εγγραφή ΕΔΩ

Διαβάστε επίσης: